Do you think people would rather:

 • come out of meetings depleted and demoralised, feeling that they have wasted their time?
 • come out of meetings energised and ready to rock with an action plan?

Do you think experienced professionals would rather:

 • listen to a couple of lecturing experts?
 • be both a teacher and a student by tapping into the collective wisdom in the room?

Have you ever experienced what happens when all participants start focusing on a collective mission and start designing shared values/shared visions and innovations for the future of the whole community/organisation/industry?

It is magical, we have no other words for it.

Denk je dat mensen liever:

 • uitgeput en ontmoedigd uit meetings komen met het gevoel dat het verloren tijd was?
 • vol energie en klaar om ervoor te gaan met een actieplan?

Denk je dat ervaren professionals liever:

 • luisteren naar een paar prekende experts?
 • zowel leraar als leerling zijn door de collectieve wijsheid in de zaal aan te boren?

Heb je ooit meegemaakt dat alle deelnemers zich focussen op een gezamenlijke missie en vervolgens gedeelde waarden/visies en innovaties voor de toekomst van een gehele gemeenschap/organisatie/industrie ontwerpen?

Het is magisch, we hebben er geen andere woorden voor.

Your investment

Do you think people would rather:

 • come out of meetings depleted and demoralised, feeling that they have wasted their time?
 • come out of meetings energised and ready to rock with an action plan?

Do you think experienced professionals would rather:

 • listen to a couple of lecturing experts?
 • be both a teacher and a student by tapping into the collective wisdom in the room?

Have you ever experienced what happens when all participants start focusing on a collective mission and start designing shared values/shared visions and innovations for the future of the whole community/organisation/industry?

It is magical, we have no other words for it.


Denk je dat mensen liever:

 • uitgeput en ontmoedigd uit meetings komen met het gevoel dat het verloren tijd was?
 • vol energie en klaar om ervoor te gaan met een actieplan?

Denk je dat ervaren professionals liever:

 • luisteren naar een paar prekende experts?
 • zowel leraar als leerling zijn door de collectieve wijsheid in de zaal aan te boren?

Heb je ooit meegemaakt dat alle deelnemers zich focussen op een gezamenlijke missie en vervolgens gedeelde waarden/visies en innovaties voor de toekomst van een gehele gemeenschap/organisatie/industrie ontwerpen?

Het is magisch, we hebben er geen andere woorden voor.

Even before we all went from in-person to virtual events (meetings, conferences, seminars, training sessions) overnight in 2020, it was becoming clear that most events are no longer working.

Most organisations have - even a year and a half in - missed the opportunity to create a whole new way of convening online and have merely picked up their in-person event and dropped it online.

What was no longer working in-person, is certainly not working online!


We love to support you by helping you:

 • avoid that your (virtual) event becomes a dinosaur;
 • tap into the intellectual potential in the (virtual) environment;
 • create an instant psychologically safe (virtual) environment;
 • move towards a more active learning experience that simultaneously creates connection and a sense of community.

We do this by leveraging our experience as an experienced (technical virtual) facilitator and XCHANGE guide.

If you are planning another boring "talking heads", non-interactive, one sided transferring of information (virtual) event, we are not meant to be.
Let's not waste each other's time.

Are you looking for a new fun, interactive, engaging and result focused way to organise your (virtuel) event?
Let's talk.

There is no limit to what any living system can achieve if they are willing to tap into their collective strengths and wisdom.

Zelfs voordat we allemaal in 2020 van het ene op het andere moment van in-person naar online events (vergaderingen, conferenties, seminars, trainingssessies) gingen, was het duidelijk dat de meeste events niet langer werken.

De meeste organisaties hebben - zelfs na anderhalf jaar - de kans laten lopen om een geheel nieuwe manier van online bijeenkomen te creëren en hebben hun in-person event min of meer opgepakt en online gedropt. Wat een gemiste kans...

Wat in een persoonlijk event niet langer werkt, werkt zeker niet online!


Met veel plezier helpen wij jou:

 • vermijden dat jouw (online) event een dinosaurus wordt;
 • het intellectuele potentieel in de (online) omgeving aan te boren;
 • onmiddellijk een psychologisch veilige (online) omgeving te creëren;
 • richting een meer actieve leerervaring te bewegen die tegelijkertijd zorgt voor meer verbinding en gemeenschapszin.

We doen dit door onze ervaring als ervaren (technisch online) facilitator en XCHANGE guide in te zetten.

Als je het zoveelste saaie "talking heads", niet-interactive, eenzijdige informatieoverdracht event aan het plannen bent, dan zijn we geen match.
Laten we elkaars tijd niet verspillen.

Wil je een nieuwe leuke, interactive, boeiende en resultaatgerichte manier om jouw event op te zetten?
Laten we praten

Er zijn geen grenzen aan wat een levend systeem kan bereiken indien het bereid te werken met diens collectieve strengths en wijsheid.

Even before we all went from in-person to virtual events (meetings, conferences, seminars, training sessions) overnight in 2020, it was becoming clear that most events are no longer working.

Most organisations have - even a year and a half in - missed the opportunity to create a whole new way of convening online and have merely picked up their in-person event and dropped it online.

What was no longer working in-person, is certainly not working online!

Zelfs voordat we allemaal in 2020 van het ene op het andere moment van in-person naar online events (vergaderingen, conferenties, seminars, trainingssessies) gingen, was het duidelijk dat de meeste events niet langer werken.

De meeste organisaties hebben - zelfs na anderhalf jaar - de kans laten lopen om een geheel nieuwe manier van online bijeenkomen te creëren en hebben hun in-person event min of meer opgepakt en online gedropt.

Wat in een persoonlijk event niet langer werkt, werkt zeker niet online!

We love to support you by helping you:

 • avoid that your (virtual) event becomes a dinosaur;
 • tap into the intellectual potential in the (virtual) environment;
 • create an instant psychologically safe (virtual) environment;
 • move towards a more active learning experience that simultaneously creates connection and a sense of community.

Met veel plezier helpen wij jou:

 • vermijden dat jouw (online) event een dinosaurus wordt;
 • het intellectuele potentieel in de (online) omgeving aan te boren;
 • onmiddellijk een psychologisch veilige (online) omgeving te creëren;
 • richting een meer actieve leerervaring te bewegen die tegelijkertijd zorgt voor meer verbinding en gemeenschapszin.

We do this by leveraging our experience as an experienced (technical virtual) facilitator and XCHANGE guide.

If you are planning another boring "talking heads", non-interactive, one sided transferring of information (virtual) event, we are not meant to be.
Let's not waste each other's time.

Are you looking for a new fun, interactive, engaging and result focused way to organise your (virtuel) event?
Let's talk.

There is no limit to what any living system can achieve if they are willing to tap into their collective strengths and wisdom.

We doen dit door onze ervaring als ervaren (technisch online) facilitator en XCHANGE guide in te zetten.

Als je het zoveelste saaie "talking heads", niet-interactive, eenzijdige informatieoverdracht event aan het plannen bent, dan zijn we geen match.
Laten we elkaars tijd niet verspillen.

Wil je een nieuwe leuke, interactive, boeiende en resultaatgerichte manier om jouw event op te zetten?
Laten we praten

Er zijn geen grenzen aan wat een levend systeem kan bereiken indien het bereid te werken met diens collectieve strengths en wijsheid.

"Aukje supported me with the technical facilitation for a series of resilience events we were running at a UK university in February and March this year. Her professionalism, love of problem solving and ability to do what it takes was instrumental in the event being a success. Aukje is a great team player and an asset to any team, especially where virtual technical facilitation is needed!"

Saiyyidah Zaidi, Results Partners

Your investment

Jouw investering

(Virtual) event Audit

(Online) event Audit

 • We will observe your event from an (online) participant's perspective
 • We will identify what works well on the one hand and opportunities to embrace certain elements to boost the participant's experience on the other
 • We will provide you with a document detailing the information gathered, our feedback and our recommendations
 • We will have a conversations discussing the event goals and agenda as well as what possible next steps might be
 • It goes without saying that we will happily sign an NDA to guarantee the confidentiality of your meeting/event

 • We observen het event door de lens van een (online) deelnemer
 • We identificeren enerzijds wat er goed werkt en anderzijds mogelijkheden om de ervaring van de deelnemers te optimaliseren
 • We bezorgen een document waarin we de verzamelde informatie, onze feedback en onze aanbevelingen uiteenzetten
 • We zullen tijdens een gesprek de eventdoelen en agenda bespreken alsook wat eventuele volgende stappen zouden kunnen zijn
 • We tekenen natuurlijk graag een NDA om de vertrouwelijkheid van jouw meeting/event te waarborgen

€ 149 - € 397*

FREE if you decide to work with us

€ 149 - € 397*

GRATIS als je met ons in zee gaat

* all investments are excluding VAT

* alle investeringen zijn exclusief BTW

LET'S TALK!

PURE TECH VIRTUAL

PURE TECH ONLINE

 • Preparatory meeting(s) to discuss event set-up, agenda and practicalities
 • Preparing all engagement features and integrating them in presentation (if applicable)
 • Training your team as co-facilitators (if necessary)
 • Dry run
 • Technical facilitation, time keeping and backstage communication during the event on Teams/WebEx/Zoom

Peace of mind

 • Voorbereidingsmeeting(s) om eventstructuur, agenda en praktische zaken te bespreken
 • Alle engagement tools voorbereiden en integreren in presentatie (indien van toepassing)
 • Jouw team trainen als co-facilitators (indien nodig)
 • Testsessie
 • Technische facilitatie, tijd bijhouden en backstage communicatie tijdens event op Teams/WebEx/Zoom

Rust in je hoofd

€ 297 - € 4479*
(1 hour - 1 day)

€ 297 - € 4479*
(1 uur - 1 dag)

* all investments are excluding VAT

* alle investeringen zijn exclusief BTW


CO-CREATION
in-person or virtual

CO-CREATIE
in persoon of online

 • Help set up a core team
 • Event design with core team
 • Preparatory meeting(s) with all stakeholders: key partners, presenters, team, etc.
 • Pre-event planning, support and interaction with participants
 • Great facilitation support adaptable to all audience types and sizes
 • Optional: Creating and leading a participant-led, volunteer event leadership team
 • Optional: full service event planning including venue search & contracting, full A/V support, meal planning, etc. (venue, A/V and catering costs are not included in your investment)
 • Helpen opzetten kernteam
 • Event design met kernteam
 • Voorbereidingsmeeting(s) met alle stakeholders: belangrijke partners, presentatoren, team, etc.
 • Pre-event planning, ondersteuning en contact met deelnemers
 • Geweldige facilitaire ondersteuning voor alle soorten en grootte van publiek
 • Optioneel: Samenstellen en leiden van een vrijwillig event managementteam vanuit de deelnemers
 • Optioneel: volledige eventplanning inclusief zoeken en contracteren van locatie, volledige A/V ondersteuning, catering, etc. (kosten van locatie, A/V en catering zijn niet in de prijs inbegrepen)

€ 3497 - € 14749*
(half day - 2 days)

€ 3497 - € 14749*
(halve dag- 2 dagen)

* all investments are excluding VAT

* alle investeringen zijn exclusief BTW

Your investment

(Virtual) event Audit

 • We will observe your event from an (online) participant's perspective
 • We will identify what works well on the one hand and opportunities to embrace certain elements to boost the participant's experience on the other
 • We will provide you with a document detailing the information gathered, our feedback and our recommendations
 • We will have a conversations discussing the event goals and agenda as well as how to move forward

€ 149 - € 397*

FREE if you decide to work with us

* all investments are excluding VAT


PURE TECH VIRTUAL

 • Preparatory meeting(s) to discuss event set-up, agenda and practicalities
 • Preparing all engagement features and integrating them in presentation (if applicable)
 • Training your team as co-facilitators (if necessary)
 • Dry run
 • Technical facilitation, time keeping and backstage communication during the event on Teams/WebEx/Zoom

Peace of mind

€ 297 - € 4479*
(1 hour - 1 day)

* all investments are excluding VAT


CO-CREATION
in-person or virtual

 • Help set up a core team
 • Event design with core team
 • Preparatory meeting(s) with all stakeholders: key partners, presenters, team, etc.
 • Pre-event planning, support and interaction with participants
 • Great facilitation support adaptable to all audience types and sizes
 • Optional: Creating and leading a participant-led, volunteer event leadership team
 • Optional: full service event planning including venue search & contracting, full A/V support, meal planning, etc. (venue, A/V and catering costs are not included in your investment)

€ 3497 - € 14749*
(half day - 2 days)

* all investments are excluding VAT


Jouw investering

(Online) event Audit

 • We observen het event door de lens van een (online) deelnemer
 • We identificeren enerzijds wat er goed werkt en anderzijds mogelijkheden om de ervaring van de deelnemers te optimaliseren
 • We bezorgen een document waarin we de verzamelde informatie, onze feedback en onze aanbevelingen uiteenzetten
 • We zullen tijdens een gesprek de eventdoelen en agenda bespreken alsook wat de volgende stappen kunnen zijn

€ 149 - € 397*

GRATIS als je met ons in zee gaat

* alle investeringen zijn exclusief BTW


PURE TECH ONLINE

 • Voorbereidingsmeeting(s) om eventstructuur, agenda en praktische zaken te bespreken
 • Alle engagement tools voorbereiden en integreren in presentatie (indien van toepassing)
 • Jouw team trainen als co-facilitators (indien nodig)
 • Testsessie
 • Technische facilitatie, tijd bijhouden en backstage communicatie tijdens event op Teams/WebEx/Zoom

Rust in je hoofd

€ 297 - € 4479*
(1 uur - 1 dag)

* alle investeringen zijn exclusief BTW


CO-CREATIE
in persoon of online

 • Helpen opzetten kernteam
 • Event design met kernteam
 • Voorbereidingsmeeting(s) met alle stakeholders: belangrijke partners, presentatoren, team, etc.
 • Pre-event planning, ondersteuning en contact met deelnemers
 • Geweldige facilitaire ondersteuning voor alle soorten en grootte van publiek
 • Optioneel: Samenstellen en leiden van een vrijwillig event managementteam vanuit de deelnemers
 • Optioneel: volledige eventplanning inclusief zoeken en contracteren van locatie, volledige A/V ondersteuning, catering, etc. (kosten van locatie, A/V en catering zijn niet in de prijs inbegrepen)

€ 3497 - € 14749*
(halve dag- 2 dagen)

* alle investeringen zijn exclusief BTW